afb. Harrie Verschuren, 21 april 2010

Deurknop

kunstenaar: Antoine Hoedemakers
datering: 1995
locatie: Stadhuis, Markt 1

Stadswapen en logo van de Amadeiro's.
Harrie Verschuren
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 209, 210

R.J.P.M. (René) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 29

n: vermelding in een voetnoot