afb. Harrie Verschuren, 16 februari 2012

Deurknop

Hinthamerstraat 189

Het huis heette vroeger 'de kattendans'.
www.historischshertogenbosch.nl