afb. A.F.A.M. Wetzer, 24 april 2011

Sleuteldrager

kunstenaars: Ivonne van der Velden, Ingrid van den Boogaard en Simone van Bakel
datering: 25 april 2010
locatie: Hinthamerpoort, Generaal Daendelsplein

De zeven sleutels van de ex-vrouw van Tiny van Rijn zijn met elkaar versmolten tot één geabstraheerde vorm. Versmolten vanwege hun sociale betekenis, welke tot uitdrukking is gebracht binnen het beeld. De samengevloeide sleutels zijn door hun gelaagdheid een symbolisch beeld van de sociale structuur in de oude wijk.