afb.

De Zeven Sleutels

algemeen

Raadsbesluiten
2006

Kunst in Hinthamerpoort

Het college besluit een bedrag beschikbaar te stellen voor een kunstwerk in het nieuw te bouwen Hinthamerpoort uitgevoerd door het kunstenaarscollectief City Change Club (CCC) uit 's-Hertogenbosch. Dit kunstwerk is bedoeld om de historie van de (gesloopte) wijk en haar bewoners enigszins te verankeren in de nieuw te bouwen wijk. Een kunstenaarscollectief dat actief is in het meedenken en meedoen aan een nieuw op te richten Architectuurcentrum in de stad (City Change Club, CCC) is bereid gevonden vorm te gaan geven aan dit kunstwerk. Randvoorwaarden hierbij zijn: bij voorkeur een relatie met keramiek, een interactief proces met oude en nieuwe bewoners, een functioneel gebruik. De relatie met keramiek is gelegd om Hinthamerpoort eventueel aan te sluiten op de keramiekroute.
B&W Besluitenlijst 14 februari 2006
 
2009

Aanvaarden sculptuur rotonde Aartshertogenlaan en gevels Hinthamerpoort

Het college aanvaardt het kunstwerk "de IJsbeer" van Abel Heijkamp en neemt het in beheer. Ook aanvaardt het de kunstwerken "De Zeven Sleutels" van Ivonne van der Velden, Ingrid van den Boogaard en Simone van Bakel en neemt ze in beheer.
B&W Besluitenlijst 3 maart 2009
 
Afbeeldingen
  • -
  • 12 februari 2009
  • 20 mei 2009
  • 16 september 2009
  • 24 april 2011
  • 17 september 2011
  • 28 september 2011