afb. Harrie Verschuren, Onbekend

Christusbeeld

kunstenaar: Onbekend
datering: 1882
locatie: Begraafplaats Orthen

Beeldhouwkunst

43. Christusbeeld

21
Noten
16.Informatie afkomstig uit het archief van het bisdom 's-Hertogenbosch. Met betrekking tot de bouw van de grafkapel (behorende bij de parochie St. Jan) was er een ongedateerde begroting aanwezig "van kosten wegens het maken van eene kapel met sacristy, waaronder eenen kelder, ingericht voor het begraven van lijken, op de R.K. begraafplaats van 's-Hertogenbosch", waarop een bedrag van 400 gulden was uitgtrokken voor "een Christusbeeld in den voorgevel, hoog 1.70mtr.".
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 21-22