afb.

De Goede Herder

kunstenaar: Piet Verdonk
datering: 1944
locatie: Orthen, Ketsheuvel 14

Beeldhouwkunst

121. Beeld van de Goede Herder

50
Noten
74.Mondelinge informatie van pastor Huiskamp van de Salvatorparochie in Orthen: op de achterzijde van een foto van het beeld, gevonden in het parochiearchief, staat onder meer het jaartal 1945. Niet duidelijk is of dit jaartal op de aankoop of de plaatsing slaat. In ieder geval slaat het niet op het jaar van het ontstaan van het beeld, daar Piet Verdonk in 1944 is overleden. (In: Naar Gothieken Kunstzin, (zie noot 21), pag. 120). Dit zou betekenen dat dit beeld -indien aangekocht in 1945- waarschijnlijk een van de laatste werken van Piet Verdonk is en dat het geen opdracht was, doch de aankoop van een bestaand beeld.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 50
Dossier

Dossier 6318 (1851 t/m 1976)

Bescheiden inzake verplaatsing van het monument "De Goede Herder" van Huize de Binckhof naar de groenstrook aan de Ketsheuvel nabij de kerk (1969-1970).
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
2012

Jos Verdonk e.a.

Goede Herder
Een beeld van Piet Verdonk : Supplement (2012) 103
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jos Verdonk e.a., Een beeld van Piet Verdonk : Supplement (2012) 103

n: vermelding in een voetnoot