Abstract reliŽf

ontwerp: leerlingen van de school
datering: ca 1975
locatie: Eekbrouwersweg 2

Beeldhouwkunst

204. Abstract reliŽf

85
Noten
147.Mondelinge informatie van dhr. H. Kwak, directeur van de school.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 85