afb. Onbekend

Sigarenfabriek Mauritz Azijnman

bouwjaar:
locatie: Havensingel hoek Halvemaanstraat

Werkgroep Industrieel Erfgoed

Antonio Sigarenfabriek van Maurits Azijnman

33
Bossche sigarenindustrie (2008) 33
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII-XXXIV (1976) I. 58, 224; II. 564

Werkgroep Industrieel Erfgoed, Bossche sigarenindustrie (2008) 20

n: vermelding in een voetnoot