afb. 1911

J.J. van der Pas

Markt 49

Stoom- Tabakskerverij-, Snuif en Sigarenfabriek van J.J. van der Pas.
Collectie Beekwilder
Literatuur en bronnenpublicaties

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 124, 149

n: vermelding in een voetnoot