afb. 1893

Gebroeders Houtman

Hinthamerstraat-Torenstraat

Bekroond te 's-Hertogenbosch 1857. Te Parijs 1867.
Werkgroep Industrieel Erfgoed

La Paz Sigarenfabriek van de Gebroeders Houtman

33
Bossche sigarenindustrie (2008) 33-34
Artikelen
1983

Redactie

De firma Houtman was gerechtigd het predikaat Hofleverancier te voeren. Het wapen van de koning was dan ook boven de winkeldeur aangebracht.
Ach Lieve tijd : 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren 10 (1983) 241
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en Legenden. Prijzen
Brabants Dagblad, donderdag 5 januari 1989
 
Afbeeldingen
  • Onbekend
  • ca 1875
  • ca 1920
Literatuur en bronnenpublicaties

G.J.J.F.M. Dorenbosch en Kees Spierings, 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 1 (1970) 144

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 155, 156

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII-XXXIV (1976) I. 62, 90, 212, 214, 224; II. 561, 564

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 348

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 299

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 191, 192, 300

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 30n

n: vermelding in een voetnoot