afb.

Sigarenfabriek A.N. van Osch

Schapenmarkt B 324 / Snellestraat B 316

Artikelen
1888

Burgemeester en wethouders der gemeente 's-Hertogenbosch

Gezien een verzoekschrift van A.N. van Osch sigarenfabrikant alhier strekkende om vergunning te bekomen tot het oprichten van eene droogerij van sigaren in zijne fabriek staande en gelegen in de Snellestraat alhier wijk B 316, thans kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch Sectie G 762.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)