afb. 10 mei 1940

Het Huisgezin

Het eerste oorlogsnummer (10 mei 1940) van Het Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin besteedde logischerwijs de gehele voorpagina aan de inval van de Duitsers in ons land.
Stadsarchief (0075258)
Encyclopedie van Noord-Brabant

Het Huisgezin

230
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 230
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 361, 383, 398

n: vermelding in een voetnoot