afb. Onbekend, 1924

Drukkerijen

Artikelen
1966

Dr. E.A.B.J. ten Brink

Bossche drukken 1541-1600, een bijdrage tot de noord-nederlandse bibliografie
Varia Historica Brabantica II (1966) 95-152
 
1969

Dr. E.A.B.J. ten Brink

Bossche drukken 1600-1629, een bijdrage tot de noord-nederlandse bibliografie
Varia Historica Brabantica III (1969) 133-185
 
1978

Kees van den Oord

De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, 1450-1650 - een voorlopige schets.
Varia Historica Brabantica VI-VII (1978) 209-271
 
1987

A.W.M. Bogers

De patriotse pers in Den Bosch
Boschboom Bladeren 36 (1987) 19-36
 
1990

A.W.M. Bogers

Een stukje Bossche persgeschiedenis
Boschboom Bladeren 38 (1990) 20-41
 
2004

Kees van den Oord

Op zoek naar Bossche 'geleerde jongens' : Rombouts wordt opgeleid tot drukker
Bossche Bladen 4 (2004) 120-124
2016

Eva Repkes

Arlenius en Torrentinus: drukkers van wereldformaat uit de Bossche school
Bossche Kringen 1 (2016) 58-60
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ch. C.V. Verreyt, 'Boekwerken te 's-Hertogenbosch verschenen met Antwerpen op de titel' in: Taxandria (1929) 232-235

Ch. C.V. Verreyt, 'De boekdrukkers van Turnhout te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1905) 22-27, 83-89, 109-112, 119-126, 180-185, 207-212, 281-285

Ch. C.V. Verreyt, 'De stadsdrukkers te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1909) 19-24, 83-92

Ch. C.V. Verreyt, 'Drie boekwerken betreffende de belegering en inneming van 's-Hertogenbosch in 1629 aan het stadsbestuur vereerd' in: Taxandria (1929) 276-278

Ch. C.V. Verreyt, 'Een „Schamel Gheselle” te 's-Hertogenbosch, uitgever van een belangrijk leerboek' in: Taxandria (1929) 29-32

Ch. C.V. Verreyt, 'Nog eenige boekwerken en geschriften der Bossche regeering aangeboden' in: Taxandria (1930) 95-99

Ch. C.V. Verreyt, 'Nog iets over de Bossche boekdrukkers Schoeffer, latere Scheffer en Scheffers' in: Taxandria (1908) 131-140, 227-235, 266-276

n: vermelding in een voetnoot