afb. 1800-1899

Stoom Wasch & Badinrichting Douay & C

Noordwal 22-24

Artikelen
1998

Jan Heytveldt

Wasserij in Den Bosch
Repassie 2 (1998) 5-10
 
Literatuur en bronnenpublicaties

's-Hertogenbosch in oude ansichten 1 (1970) 142

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 59

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 53, 88, 162, 219

n: vermelding in een voetnoot