afb. Lith. Faddegon & Co, Amsterdam

N.V. Van den Bergh's stoomschoenfabriek : Lange Tolbrugstraat

bouwjaar:

Exterieur van Van Den Bergh's Stoomschoenfabriek. Overzicht van het fabriekscomplex. Omslag prijscourant.
Stadsarchief (0026936)
Archief
Artikelen
1919

W. Brekelmans

N.V. Van den Bergh's stoomschoenfabriek te 's-Hertogenbosch
Industrieel Nederland / door G.A.A. Just de la Paisières.
Boom (Haarlem 1919) 1-11
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII-XXXIV (1976) I. 53, 54, 57, 59, 61, 71, 88, 92, 162, 162n, 192, 211, 226; II. 434, 581

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914 (1977) 87

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 12, 13, 14, 24, 127, 128, 155, 156, 419, 420, 421, 441, 442

Jan A. van Oudheusden, 'Van de wal in de sloot : Gedwongen winkelnering in de Brabantse schoennijverheid', 1875-1915' in: Brabants Heem 4 (1995) 151, 155

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 189, 191, 192, 386

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 21

n: vermelding in een voetnoot