DSA stedenbouw architectuur

Orthenstraat 65

Architectuur is de afgelopen decennia steeds meer in de belangstelling komen te staan. Waar in de voorgaande periode commerciële belangen dikwijls de boventoon voerden, zijn opdrachtgevers, architecten en gebruikers zich vandaag de dag meer bewust van de culturele, artistieke en duurzame betekenis en mogelijkheden van architectuur. Zo wordt er meer aandacht besteed aan een kwalitatieve en intelligente inrichting van onze leefwereld en wordt architectuur en duurzaamheid vaker ingezet als een instrument om de identiteit van de betrokkenen uit te drukken. Kortom, de kennis en daarmee ook de waardering van architectuur is toegenomen.
DSA speelt in op deze ontwikkeling. Zij kenmerkt zich door een balans te realiseren tussen de marketingtechnische en economische belangen van de opdrachtgever, de wensen en behoeften van de gebruikers én haar eigen architecturale en stedenbouwkundige ambities. Omdat een gebouw jaren lang bestaat en daarmee het visuele landschap bepaalt, streeft DSA naar een evenwicht tussen ‘koopmanschap’ en ‘kunstenaarsschap’. Dat doet zij aan de hand van de volgende uitgangspunten.
Afbeeldingen
  • -
  • 8 maart 2007
  • -