afb.

Joseph van Zuiden

Groningen 30 maart 1885 - Auschwitz 22 oktober 1942 (57)

Adressen
Adres
Datum
Opmerking
Groningen
1885, 30 maart
Geboorte
Amsterdam
1928, 24 september
Vestiging
's-Hertogenbosch, Havenstraat 10
1937, 3 maart
Vestiging
's-Hertogenbosch, Vughterstraat 9
-
Laatst bekende adres
Kamp Westerbork
1942, 3-5 oktober
Aankomst
Auschwitz
1942, 22 oktober
Overlijden
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

n: vermelding in een voetnoot