afb.

Max Adolf Zondervan

's-Hertogenbosch 4 mei 1922 - Auschwitz 24 september 1943 (21)

Genealogie
Laatste woonadres

Van Noremborghstraat 32

  • Datum onbekend
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 226

n: vermelding in een voetnoot