afb.

Hans Zilverberg

's-Hertogenbosch 8 april 1940 - Auschwitz 8 oktober 1942 (2)

Genealogie
Laatste woonadres

Boterweg 28

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen 4 mei 2014
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

n: vermelding in een voetnoot