afb.

Jacob Wolff

Meppel 20 oktober 1889 - Auschwitz 12 oktober 1942 (52)

Genealogie
Laatste woonadres

Verwersstraat 22

  • Mei 1940
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 253

n: vermelding in een voetnoot