afb.

Paul Wolfen

Berlijn 25 oktober 1892 - Auschwitz 30 oktober 1944 (52)

Genealogie
Laatste woonadres

Eerste Kasterenstraat 4

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen, 6 mei 2021
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 227

n: vermelding in een voetnoot