afb.

Adrianus Johannes (Hans) de Wit

Rosmalen 22 december 1936 - 's-Hertogenbosch 14 februari 1945 (8)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

32. Adrianus Johannes (Hans) de Wit

92
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 92
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 12, 90-93

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot