afb.

Sara de Winter

's-Hertogenbosch 12 november 1928 - Sobibor 28 mei 1943 (14)

Genealogie
Laatste woonadres

Korte Tolbrugstraat 45

  • Mei 1940
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 15 december 1949, no. 245 | 8
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 253, 254

n: vermelding in een voetnoot