afb.

Rosa Eva de Winter

's-Hertogenbosch 3 november 1923 - Auschwitz 9 november 1942 (19)

Genealogie
Laatste woonadres

Havenstraat 4

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 2 november 1950, no. 214 | 8
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 29, 33

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 251

n: vermelding in een voetnoot