afb.

Philip de Winter

's-Hertogenbosch 3 september 1913 - Auschwitz 31 januari 1944 (30)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Philip de Winter

Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 253

n: vermelding in een voetnoot