afb.

Mozes de Winter

's-Hertogenbosch 28 april 1921 - Auschwitz 30 november 1943 (22)

Genealogie
Laatste woonadres

Korte Tolbrugstraat 45

  • Mei 1940
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 253, 254

n: vermelding in een voetnoot