afb.

Isidor Elias de Winter

's-Hertogenbosch 17 januari 1922 - Auschwitz 3 augustus 1943 (21)

Genealogie
Laatste woonadres

Havenstraat 4

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 400-401

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 29, 33

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 251

n: vermelding in een voetnoot