afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1 september 1945

Henry Herbert Wilsea

's-Hertogenbosch 25 oktober 1944 (?)

Bloemenhulde bij de graven van gesneuvelde Britse militairen in het talud van de Dommel door het wijkcomité Berewoutstraat ter gelegenheid van de viering van de 1e koninginnedag na de bevrijding. Daar lagen drie veldgraven van: Fuselier James Pendlebury, Fusilier Frank Williams en Lance Corporal Henry Herbert Wilsea. Ze behoorden tot 7th Bn. The Royal Welch Fusiliers en zijn gesneuveld op 25 oktober 1944. Alle drie zijn ze begraven op het Britse Oorlogskerkhof te Bergen op Zoom.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Archief
Militair
Commonwealth War Graves
Oorlogsslachtoffer

Henry Herbert (Harry) Wilsea

Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

Luc van Gent, October 1944 : Den Bosch Bevochten en bevrijd (1989) 116

A. Verbakel, Overzicht van de herbegravingen van geallieerde gesneuvelden te 's-Hertogenbosch (2003) 3

n: vermelding in een voetnoot