afb.

Antoinetta Wijnhausen

Gulpen 4 september 1856 - Sobibor 16 april 1943 (86)

Genealogie
Laatste woonadres

Emmaplein 22

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 252

n: vermelding in een voetnoot