Karel van Wijngaarden

's-Hertogenbosch 7 augustus 1927 - 's-Hertogenbosch 24 februari 1945 (17)

Genealogie
Levensloop

Karel van Wijngaarden

Laatste adres: Willem Hubertstraat 19
Maatschappelijk beroep: leerling machine bewerker
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 388-389

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 53

n: vermelding in een voetnoot