afb.

Wolf Wertheim

Amsterdam 8 december 1875 - Sobibor 16 april 1943 (67)

Adressen
Adres
Datum
Opmerking
Amsterdam, Batavierstraat 109
1875, 8 december
Geboorte
's-Hertogenbosch, Verwersstraat 48 (boven)
1940, mei (pj)
's-Hertogenbosch, Tweede Korenstraatje 14
?
Laatst bekende adres
Kamp Westerbork
-
Aankomst
Sobibor
1943, 16 april
Overlijden
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

n: vermelding in een voetnoot