afb.

Anna Wertheim

Hilversum 19 oktober 1913 - Auschwitz 3 september 1942 (28)

Genealogie
Laatste woonadres

Maastrichtseweg 46

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 2 november 1950, no. 214 | 8
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

n: vermelding in een voetnoot