afb.

Frits Michel Weijl

's-Hertogenbosch 25 maart 1910 - Auschwitz 28 augustus 1942 (32)

Genealogie
Laatste woonadres

Verwersstraat 60

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 253

n: vermelding in een voetnoot