afb.

Frits Weijl

Elberfeld 28 oktober 1887 - Tröbitz 25 mei 1945 (57)

Genealogie
Laatste woonadres

Jan de la Barlaan 17

  • Februari 1941
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 18, 30-31

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 225

n: vermelding in een voetnoot