afb.

Mozes Vromen

Lochem 6 juli 1897 - Sobibor 16 juli 1943 (46)

Genealogie
Laatste woonadres

Koninginnenlaan 14

  • Datum onbekend
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 252

n: vermelding in een voetnoot