afb.

Lena de Vries

Amsterdam 20 maart 1912 - Auschwitz 12 oktober 1942 (30)

Genealogie
Laatste woonadres

Boterweg 28

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen 4 mei 2014
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 398-399

n: vermelding in een voetnoot