afb.

Johanna de Vries

Harlingen 14 november 1919 - Auschwitz 31 oktober 1944 (24)

Genealogie
Laatste woonadres

Prins Bernhardstraat 10

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

n: vermelding in een voetnoot