afb.

Ella de Vries

Utrecht 25 april 1924 - Auschwitz 3 september 1942 (18)

Genealogie
Laatste woonadres

Van Noremborghstraat 32

  • Datum onbekend
  • Geen struikelsteen
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 2 november 1950, no. 214 | 7
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 226

n: vermelding in een voetnoot