afb.

Salomon Voltijn

's-Hertogenbosch 23 december 1899 - Auschwitz 31 januari 1943 (43)

Functies

Salomon Voltijn

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Voetballer BVV
Genealogie
Laatste woonadres

Hinthamerstraat 170

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

Thys Burgerhof e.a., 75 jaar voetbal wel en wee van BVV (1981) 28

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 92-93, 396-397

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 52

n: vermelding in een voetnoot