afb.

Rebecca Voltijn

's-Hertogenbosch 5 februari 1889 - 's-Hertogenbosch 31 juli 1942 (53)

Genealogie
Laatste woonadres

Hinthamerstraat 170

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 93

n: vermelding in een voetnoot