afb.

Mietje Voltijn

's-Hertogenbosch 16 juli 1926 - Auschwitz 11 oktober 1942 (16)

Genealogie
Laatste woonadres

Sint Janssingel 2

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 252

n: vermelding in een voetnoot