afb.

Louis Voltijn

's-Hertogenbosch 3 februari 1892 - Auschwitz 31 januari 1943 (50)

Functies

Louis Voltijn

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Sigarenmaker, 1924 (pj)
  • Voetballer BVV
Genealogie
Laatste woonadres

Sint Janssingel 2

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

Thys Burgerhof e.a., 75 jaar voetbal wel en wee van BVV (1981) 28

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 92-93, 396-397

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 52

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 252

n: vermelding in een voetnoot