afb.

Isaak van Vlijmen

's-Hertogenbosch 30 december 1908 - Midden-Europa 31 maart 1944 (35)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Isaak van Vlijmen

Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 252

n: vermelding in een voetnoot