afb.

Elias Veterman

Zwolle 8 juli 1909 - Auschwitz 31 augustus 1943 (34)

Genealogie
Laatste woonadres

Kruisstraat 21

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 400-401

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 249

n: vermelding in een voetnoot