Petrus (Piet) Verstappen

Nuland 5 november 1903 - Nuland 26 oktober 1944 (40)

Genealogie
Spoorzoeker

Wel gestorven, niet vergeten

Petrus 'Piet' Verstappen (5 november 1903-26 oktober 1944)

4
5
6
Adriaan de Wit, 'Wel gestorven, niet vergeten' in: Spoorzoeker 4 (1999) 4-6
Literatuur en bronnenpublicaties

Adriaan de Wit, 'Wel gestorven, niet vergeten' in: Spoorzoeker 4 (1999) 4-6

n: vermelding in een voetnoot