Anna Maria Verkuilen

's-Hertogenbosch 4 maart 1871 - 's-Hertogenbosch 24 oktober 1944 (73)

Genealogie
Levensloop

Anna Maria Verkuilen

Laatste adres: Geert van Woustraat 32
Maatschappelijk beroep: huisvrouw
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Getroffen door scherven van een granaat, die in de Pieter Vreedestraat ontplofte.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 388-389

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 48

n: vermelding in een voetnoot