afb.

Joannes Wilhelmus Antonius Verhoeven

's-Hertogenbosch 15 december 1913 - Borneo 7 februari 1942 (28)

Genealogie
Levensloop

Joannes Wilhelmus Antonius Verhoeven

Laatste adres: Koningsweg 59
Maatschappelijk beroep: controleur binnenl. bestuur Ned. Indie
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Oorlogsslachtoffer

Joannes Wilhelmus Antonius Verhoeven

Ambtenaar Binnenlands Bestuur
Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta : XII.103
Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 370, 374-375

n: vermelding in een voetnoot