afb.

Franciscus (Frans) van de Ven

Vinkel 3 augustus 1889 - Rosmalen 25 oktober 1944 (55)

Genealogie
Spoorzoeker

Wel gestorven, niet vergeten (1)

Franciscus 'Frans' van de Ven (1889-1944)

2
3
4
5
6
7
Noten
1.Op dinsdag 26 september 1944.
2.Piet 'van Orriekes' Westerlaken.
A. van den Elzen, 'Wel gestorven, niet begraven (1)' in: Spoorzoeker 2 (1996) 2-7
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, 'Wel gestorven, niet begraven (1)' in: Spoorzoeker 2 (1996) 2-7

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 12, 81-84

Ad Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (1994) 173

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot