Cornelis Henricus Vekemans

Goirle 31 augustus 1874 - 's-Hertogenbosch 28 oktober 1944 (70)

Genealogie
Levensloop

Cornelis Henricus Vekemans

Laatste adres: Havenstraat 22
Maatschappelijk beroep: koopman in leder en lederwaren
Begraven: Orthen vak 46a, nr. 3
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 388-389

n: vermelding in een voetnoot