Wilhelmus Johannes Maria Tijink

's-Hertogenbosch 1 mei 1944 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1944 (5 maanden)

Archief
Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Wilhelmus Johannes Maria Tijink

Graafscheweg 153
Verder geen gegevens beschikbaar.
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
2022

Oorlogsslachtoffers in 's-Hertogenbosch: Wimpie Tijink

Hans van Bavel, Pieter van der Schoot

Wilhelmus Johannes Maria Tijink (koosnaam Wimpie) was het jongste van de vier kinderen in het gezin van Hendrik Tijink en Johanna Catharina Krom. Op zondag 22 oktober 1944 waren vader en de drie oudste kinderen tegen het middaguur even niet thuis. Geweldig lawaai van aanstormende bommenwerpers maakte moeder ongerust en zij dook met Wimpie onder de trap naar de bovenverdieping.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 388-389

n: vermelding in een voetnoot